Nobelinstituttet

Det Norske Nobelinstitutt ble opprettet 1. februar 1904 med det formål å støtte Nobelkomiteen i arbeidet med å avgjøre hvem som skal tildeles Nobels fredspris.

Instituttets direktør er Nobelkomiteens faste sekretær og instituttet kan ses på som Komiteens sekretariat.


Instituttet inneholder kontorer, møterom, festsal, en forskningsavdeling og bibliotek.
Nobelkomiteen avholder alle sine møter i et spesielt møterom som kun brukes til dette formålet. Det er etter hvert blitt tradisjon for at Instituttets store sal brukes både ved annonseringen av årets fredspris i oktober og til prisvinnerens pressekonferanse 9. desember, dagen før prisutdelingen i Oslo Rådhus.

Nobelinstituttet arrangerer møter, foredrag og seminarer, og avholder dessuten såkalte Nobelsymposier. På disse symposiene møter spesielt inviterte fagfolk og beslutningstakere fra mange land for å diskutere utvalgt temaer med tilknytning til fred og konflikt.