Kleppa: - Utsiktene for de neste to-tre dagene er ikke gode

met_2010-04-16-11Prognosene var dystre på pressekonferanse om vulkanutbruddets effekt på Norge. Helse-Norge forbereder seg på å være uten luftambulanse i ukesvis. Se hvordan askeskyen utvikler seg i animasjonen over.

Vulkanutbruddet på Island onsdag har fått alvorlige konsekvenser for Norge, hovedsakelig fordi luftrommet over hele landet og den norske delen av kontinentalsokkelen er stengt. Og flyene vil ikke lette helt ennå.

- Utsiktene for de neste to-tre dagene er ikke gode, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på en pressekonferanse i Samferdselsdepartementet om den pågående vulkanske aktiviteten på Island som har gjort at luftrommet over Norge er stengt.

- Dette får konsekvenser både for persontransport, posten, næringsliv av ulikt slag om dette blir varig, sier Kleppa.

Store deler av norske myndigheter innen luftfart, samferdsel, meteorologi og helse holder en felles pressekonferanse nå. Kleppa åpnet konferansen, og sa at prognosene ikke ser bra ut.

Meteorologisk Institutt sier også at dette kan bli en langvarig situasjon og prognosene ser ikke bra ut.

Helseministeren: - Vi forbereder oss på at dette kan vare i ukevis


Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier at Helse-Norge nå forbereder seg på verste mulige utfall.

- Denne situasjonen har ført til konsekvenser for Helse-Norge, som nå er i beredskap. Vi vil ta alle mulige grep for å sikre befolkningens liv og helse. Vi forbereder oss på at dette kan vare i ukevis, sier hun.


Les mer i Aftenposten