Norge lever ikke av olje

Det fins et liv for Norge etter oljedøden, spår Statistisk sentralbyrå. Da skal vi leve av et evigvarende oljefond, vanlig arbeid og smarte bedrifter med evne til å omstille seg.

- Vi lever nesten ikke av oljen i det hele tatt! Spørsmålet om hva vi skal leve av etter oljen er derfor misforstått.

Forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå tar kraftig til motmæle mot spørsmålet som stilles i selskapslivet, i det akademiske livet og i det politiske livet.

Sammen med to andre forskere i SSB har han sett 20 år inn i fremtiden for å danne seg et bilde av et Norge der utvinningen av olje og gass blir gradvis mindre.

- Vi tror det kommer til å gå bra. I 2030 vil vi være flere som kan arbeide, og de vil komme til å arbeide, sier Cappelen.

Han skiller mellom to sider ved det store spørsmålet:

- Oljen som inntektskilde på statsbudsjettet.

- Oljen som levebrød for alle som jobber på ingeniørkontorer og verft med å levere konstruk- sjoner, skip, rør, plattformer og duppedingser til oljesektoren.Når det gjelder strømmen av inntekter fra oljeutvinningen og inn i statskassen står Norge ikke foran omstillinger i det hele tatt. Norge lever nemlig ikke av oljeinntekter, men av avkastningen fra Oljefondet.

Les mer i Aftenposten