Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport

Produksjonen av kraft var på hele 15 428 GWh i januar 2012. Det er en økning på 37 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, og er det høyeste nivået som er registrert for måneden. Rekordmye av denne elektrisiteten ble eksportert til utlandet.

Den høye vannkraftproduksjonen kan ses i sammenheng med høy fyllingsgrad i vannmagasinene ved inngangen til 2012. En våt høst og relativt varm start på vinteren gjorde at fyllingsgraden ved utgangen av uke 1 var 78,2 prosent ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er 35,4 prosentpoeng høyere enn i samme uke i 2011, og 9,2 prosentpoeng høyere enn medianverdien for uken.

Fra rekordhøy nettoimport til rekordhøy nettoeksport

I januar eksporterte Norge 2 229 GWh til utlandet, mens det ble importert 345 GWh. Det ga en nettoeksport på 1 884 GWh, og er det høyeste nivået som er registrert for januar siden den månedlige elektrisitetsstatistikken startet opp i 1979. I samme måned i 2011 var situasjonen helt annerledes. Da hadde Norge en nettoimport av elektrisitet på rekordhøye 2 330 GWh. Den store forskjellen i utveksling til utlandet har sammenheng med endringen i kraftsituasjonen i løpet av 2011. Gjennom vinteren og våren var det en betydelig knapphet på vann i det norske kraftsystemet. Store tilsig og lavere forbruk gjorde imidlertid at tilgangen på vann økte betydelig utover sommeren og høsten.

Nedgang i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 8 826 GWh i januar. Det er en nedgang på 2,1 prosent sammenlignet med samme måned i 2011. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for mesteparten av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Nedgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 861 GWh i januar 2012. Det er en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med samme måned året før.

Les artikkelen hos Statistisk Sentralbyrå