Kampen om torsken

En rapport fra Fiskeriforskning viser at leveringsplikten for trålere i Nord-Norge i liten grad har styrket fiskeindustrien i landsdelen. Mye av fangsten som omfattes av leveringsplikten fryses om bord og går til industri i andre deler av Norge og til andre land.
Bakgrunnen for ordningen med leveringsplikt var ønsket om å gi fiskeindustrien i Nord-Norge stabil tilgang på råstoff fra en trålerflåte som kan fiske hele året, uavhengig av værforhold og fiskens sesongvandringer.

Kilde: forskning.no